Влез

Вторник, 29 Юли 2014 - Здравдух.ком - Здраве и лични финанси

Древна история на парите

Древна монета Някога, много отдавна живели древни хора, които не познавали парите. Те обменяли стоки помежду си на принципа на разменната търговия.

 Например един човек притежавал прекрасно копие, изработено от камък и дърво, а друг имал красива огърлица от ценни камъни и раковини. Всеки искал да притежава, каквото другият има и така те правели бартерна сделка, като ги разменяли.

 Неудобството било, че ако например някой притежавал много овце, но имал нужда от брашно, трябвало да потърси друг, който е произвел брашно в изобилие, но не отглежда овце. Нуждите на първия, трябвало да съвпадат с тези на втория, за да може те да търгуват помежду си, а това било бавно и трудно постижимо. 

Абонамент чрез RSS
Real Time Analytics