Влез

Как да намалим високото кръвно налягане?

  Kръвното налягане се определя от два фактора: 1) Колко бързо сърцето помпа кръв; 2) Колко тесни са кръвоносните ни съдове.

  Колкото по-бързо циркулира кръвта и колкото по-тесни са артериите ни, толкова е по-висок натиска върху стените им или с други думи, толкова е по-високо кръвното ни налягане. Обратното също е вярно. 

 Естествено най-доброто, което може да направите при повишено кръвно налягане е да потърсите професионална лекарска помощ!

  Можете обаче да си помогнете и с още много природни и естествени методи. Те се делят на:

Допълнителна информация

Абонамент чрез RSS
Real Time Analytics